ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સદાનંદ ગૌડા અને શ્રી મનસુખભાઇ માંડવિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઇન્ડિયા ફાર્મા એન્ડ ઇન્ડિયા મેડિકલ ડિવાઇસ અંતર્ગત 5મો ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન એન્ડ કોન્ફરન્સ ઓન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી કાર્યક્રમ યોજાયો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સદાનંદ ગૌડા અને શ્રી મનસુખભાઇ માંડવિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઇન્ડિયા ફાર્મા એન્ડ ઇન્ડિયા મેડિકલ ડિવાઇસ અંતર્ગત 5મો ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન એન્ડ કોન્ફરન્સ ઓન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી કાર્યક્રમ યોજાયો.

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી સદાનંદ ગૌડા અને શ્રી મનસુખભાઇ માંડવિયાની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ઇન્ડિયા ફાર્મા એન્ડ ઇન્ડિયા મેડિકલ ડિવાઇસ અંતર્ગત 5મો ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન એન્ડ કોન્ફરન્સ ઓન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી કાર્યક્રમ યોજાયો.

Let's Connect

sm2p0