"તમસો મા જ્યોર્તિગમય" પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની દેશવાસીઓને અપીલ 5 એપ્રિલે રાત્રે 9 વાગ્યે ઘરની તમામ લાઈટો બંધ કરીને બાલ્કનીમાં ઉભા રહીને 9 મિનિટ સુધી દીવો, મીણબત્તી,ટોર્ચ અથવા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઈટ પ્રગટાવીએ.

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

"તમસો મા જ્યોર્તિગમય"

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની દેશવાસીઓને અપીલ

5 એપ્રિલે રાત્રે 9 વાગ્યે ઘરની તમામ લાઈટો બંધ કરીને બાલ્કનીમાં ઉભા રહીને 9 મિનિટ સુધી દીવો, મીણબત્તી,ટોર્ચ અથવા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઈટ પ્રગટાવીએ.

#IndiaFightsCorona

"તમસો મા જ્યોર્તિગમય" પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીની દેશવાસીઓને અપીલ 5 એપ્રિલે રાત્રે 9 વાગ્યે ઘરની તમામ લાઈટો બંધ કરીને બાલ્કનીમાં ઉભા રહીને 9 મિનિટ સુધી દીવો, મીણબત્તી,ટોર્ચ અથવા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઈટ પ્રગટાવીએ. #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0