ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી નિહાળો વિભિન્ન રાષ્ટ્રવાદી વિષયો પર સંવાદ શ્રુંખલા અંતર્ગત ભાજપ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા નું કતૃત્વ, વ્યક્તિત્વ અને નેતૃત્વ વિષય પર વ્યાખ્યાન તા.: 5 મે, 2020 - મંગળવાર સમય: સાંજે 5 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી નિહાળો વિભિન્ન રાષ્ટ્રવાદી વિષયો પર સંવાદ શ્રુંખલા અંતર્ગત ભાજપ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા નું કતૃત્વ, વ્યક્તિત્વ અને નેતૃત્વ વિષય પર વ્યાખ્યાન

તા.: 5 મે, 2020 - મંગળવાર
સમય: સાંજે 5 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat

ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી નિહાળો વિભિન્ન રાષ્ટ્રવાદી વિષયો પર સંવાદ શ્રુંખલા અંતર્ગત ભાજપ ગુજરાત પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા નું કતૃત્વ, વ્યક્તિત્વ અને નેતૃત્વ વિષય પર વ્યાખ્યાન તા.: 5 મે, 2020 - મંગળવાર સમય: સાંજે 5 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0