પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાથી ખેડૂતોને મળ્યું આર્થિક બળ • ગુજરાતમાં 48.49 લાખથી વધુ ખેડૂત લાભાર્થી નોંધાયા • અત્યાર સુધીમાં દેશભરમાં 8.46 કરોડથી વધુ ખેડૂત પરિવારો થયા લાભાન્વિત • ખેડૂત પરિવારને વાર્ષિક રૂ.6000 ની સહાય • રૂ.50,850 કરોડથી વધુ રકમ ખેડૂતોને ચૂકવાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાથી ખેડૂતોને મળ્યું આર્થિક બળ

• ગુજરાતમાં 48.49 લાખથી વધુ ખેડૂત લાભાર્થી નોંધાયા
• અત્યાર સુધીમાં દેશભરમાં 8.46 કરોડથી વધુ ખેડૂત પરિવારો થયા લાભાન્વિત
• ખેડૂત પરિવારને વાર્ષિક રૂ.6000 ની સહાય
• રૂ.50,850 કરોડથી વધુ રકમ ખેડૂતોને ચૂકવાઈ

પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમ્માન નિધિ યોજનાથી ખેડૂતોને મળ્યું આર્થિક બળ • ગુજરાતમાં 48.49 લાખથી વધુ ખેડૂત લાભાર્થી નોંધાયા • અત્યાર સુધીમાં દેશભરમાં 8.46 કરોડથી વધુ ખેડૂત પરિવારો થયા લાભાન્વિત • ખેડૂત પરિવારને વાર્ષિક રૂ.6000 ની સહાય • રૂ.50,850 કરોડથી વધુ રકમ ખેડૂતોને ચૂકવાઈ

Let's Connect

sm2p0