વ્યક્તિગત રોકાણમાં પણ હવે વૃદ્ધિ આવશે,હમણાં જ થયેલા સીઈઓ સર્વે પ્રમાણે અંદાજ લગાવી શકાય કે રોકાણ ક્ષેત્રે 44% અને રોજગાર ક્ષેત્રે 70% વૃદ્ધિ નોંધાશે.જે લોકો નકારાત્મકતા ફેલાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે તેઓની કોશીશો છતાં દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને આર્થિક ગતિમાં કોઈ ફેર નહી પડે.:શ્રી રાજીવ કુમાર

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વ્યક્તિગત રોકાણમાં પણ હવે વૃદ્ધિ આવશે,હમણાં જ થયેલા સીઈઓ સર્વે પ્રમાણે અંદાજ લગાવી શકાય કે રોકાણ ક્ષેત્રે 44% અને રોજગાર ક્ષેત્રે 70% વૃદ્ધિ નોંધાશે.જે લોકો નકારાત્મકતા ફેલાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે તેઓની કોશીશો છતાં દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને આર્થિક ગતિમાં કોઈ ફેર નહી પડે.:શ્રી રાજીવ કુમાર

વ્યક્તિગત રોકાણમાં પણ હવે વૃદ્ધિ આવશે,હમણાં જ થયેલા સીઈઓ સર્વે પ્રમાણે અંદાજ લગાવી શકાય કે રોકાણ ક્ષેત્રે 44% અને રોજગાર ક્ષેત્રે 70% વૃદ્ધિ નોંધાશે.જે લોકો નકારાત્મકતા ફેલાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે તેઓની કોશીશો છતાં દેશની અર્થવ્યવસ્થા અને આર્થિક ગતિમાં કોઈ ફેર નહી પડે.:શ્રી રાજીવ કુમાર

Let's Connect

sm2p0