પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આજે બપોરે 4:30 કલાકે સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હેકાથોન 2020ના ફાઇનલિસ્ટો સાથે કરશે સંવાદ લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આજે બપોરે 4:30 કલાકે સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હેકાથોન 2020ના ફાઇનલિસ્ટો સાથે કરશે સંવાદ

લાઈવ નિહાળો:

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આજે બપોરે 4:30 કલાકે સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હેકાથોન 2020ના ફાઇનલિસ્ટો સાથે કરશે સંવાદ લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0