ભાજપા ના 40માં સ્થાપના દિવસ પર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી નો કાર્યકર્તાઓને સંદેશ

BJPSthapnaDiwas

BJP | BJP Gujarat,  BJPSthapnaDiwas

ભાજપા ના 40માં સ્થાપના દિવસ પર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી નો કાર્યકર્તાઓને સંદેશ
#BJPSthapnaDiwas

ભાજપા ના 40માં સ્થાપના દિવસ પર રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી નો કાર્યકર્તાઓને સંદેશ #BJPSthapnaDiwas

Let's Connect

sm2p0