ભારતીય જનતા પાર્ટીના 40માં સ્થાપના દિવસ પર પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા કાર્યકર્તાઓને પાંચ આગ્રહ કરવામાં આવ્યા.

BJPat40

BJP | BJP Gujarat,  BJPat40

ભારતીય જનતા પાર્ટીના 40માં સ્થાપના દિવસ પર પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા કાર્યકર્તાઓને પાંચ આગ્રહ કરવામાં આવ્યા.
#BJPat40

ભારતીય જનતા પાર્ટીના 40માં સ્થાપના દિવસ પર પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા કાર્યકર્તાઓને પાંચ આગ્રહ કરવામાં આવ્યા. #BJPat40

Let's Connect

sm2p0