રૂપાણી સરકારનો આરોગ્ય કર્મચારી લક્ષી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: 👉 આરોગ્ય વિભાગના નર્સિંગ સ્ટાફને મળતા યુનિફોર્મ એલાઉન્સ અને વોશિંગ એલાઉન્સમાં વધારો કરાયો 👉 યુનિફોર્મ એલાઉન્સ અને વોશિંગ એલાઉન્સમાં પ્રતિમાસ 40% નો વધારો કરાયો 👉 રાજ્યના 20 હજારથી વધારે કર્મચારીઓને મળશે લાભ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારનો આરોગ્ય કર્મચારી લક્ષી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય:

👉 આરોગ્ય વિભાગના નર્સિંગ સ્ટાફને મળતા યુનિફોર્મ એલાઉન્સ અને વોશિંગ એલાઉન્સમાં વધારો કરાયો

👉 યુનિફોર્મ એલાઉન્સ અને વોશિંગ એલાઉન્સમાં પ્રતિમાસ 40% નો વધારો કરાયો

👉 રાજ્યના 20 હજારથી વધારે કર્મચારીઓને મળશે લાભ

રૂપાણી સરકારનો આરોગ્ય કર્મચારી લક્ષી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: 👉 આરોગ્ય વિભાગના નર્સિંગ સ્ટાફને મળતા યુનિફોર્મ એલાઉન્સ અને વોશિંગ એલાઉન્સમાં વધારો કરાયો 👉 યુનિફોર્મ એલાઉન્સ અને વોશિંગ એલાઉન્સમાં પ્રતિમાસ 40% નો વધારો કરાયો 👉 રાજ્યના 20 હજારથી વધારે કર્મચારીઓને મળશે લાભ

Let's Connect

sm2p0