નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન આજે સાંજે 4 કલાકે. લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન આજે સાંજે 4 કલાકે.

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન આજે સાંજે 4 કલાકે. લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0