જનસમર્થન સાથે જનસેવા માટે સમર્પિત રૂપાણી સરકારના સફળતાપૂર્વક 4 વર્ષ પૂર્ણ થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન..

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જનસમર્થન સાથે જનસેવા માટે સમર્પિત રૂપાણી સરકારના સફળતાપૂર્વક 4 વર્ષ પૂર્ણ થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન..

જનસમર્થન સાથે જનસેવા માટે સમર્પિત રૂપાણી સરકારના સફળતાપૂર્વક 4 વર્ષ પૂર્ણ થવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન..

Let's Connect

sm2p0