માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તેમજ ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં લોકડાઉન 4 ની સમિક્ષા અર્થે બેઠક યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તેમજ ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં લોકડાઉન 4 ની સમિક્ષા અર્થે બેઠક યોજાઈ.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની અધ્યક્ષતામાં અને શિક્ષણમંત્રી શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા તેમજ ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં લોકડાઉન 4 ની સમિક્ષા અર્થે બેઠક યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0