👉 ઉડાન-4 અંતર્ગત ગુજરાતને મહત્વના રૂટ ફાળવતી મોદી સરકાર 👉 સુરત અને સૌરાષ્ટ્ર વચ્ચે વધુ એક એર કનેક્ટિવિટી 👉 રિઝનલ કનેક્ટિવિટી સ્કીમ ઉડાન-4 હેઠળ સુરત – દીવ અને વડોદરા – દીવનો રૂટ ફાઈનલ

UDAN

BJP | BJP Gujarat,  UDAN

👉 ઉડાન-4 અંતર્ગત ગુજરાતને મહત્વના રૂટ ફાળવતી મોદી સરકાર

👉 સુરત અને સૌરાષ્ટ્ર વચ્ચે વધુ એક એર કનેક્ટિવિટી

👉 રિઝનલ કનેક્ટિવિટી સ્કીમ ઉડાન-4 હેઠળ સુરત – દીવ અને વડોદરા – દીવનો રૂટ ફાઈનલ

#UDAN

👉 ઉડાન-4 અંતર્ગત ગુજરાતને મહત્વના રૂટ ફાળવતી મોદી સરકાર 👉 સુરત અને સૌરાષ્ટ્ર વચ્ચે વધુ એક એર કનેક્ટિવિટી 👉 રિઝનલ કનેક્ટિવિટી સ્કીમ ઉડાન-4 હેઠળ સુરત – દીવ અને વડોદરા – દીવનો રૂટ ફાઈનલ #UDAN

Let's Connect

sm2p0