ગુજરાતને પાણીદાર બનાવવા કટિબદ્ધ ભાજપ સરકાર ‬ ‪• 4 ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ સ્થાપી દરરોજ 27 કરોડ લીટર સમુદ્રના પાણીને પીવાલાયક બનાવાશે ‬ ‪• દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર, કચ્છ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ કાર્યરત કરવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતને પાણીદાર બનાવવા કટિબદ્ધ ભાજપ સરકાર ‬

‪• 4 ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ સ્થાપી દરરોજ 27 કરોડ લીટર સમુદ્રના પાણીને પીવાલાયક બનાવાશે ‬

‪• દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર, કચ્છ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ કાર્યરત કરવામાં આવશે

ગુજરાતને પાણીદાર બનાવવા કટિબદ્ધ ભાજપ સરકાર ‬ ‪• 4 ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ સ્થાપી દરરોજ 27 કરોડ લીટર સમુદ્રના પાણીને પીવાલાયક બનાવાશે ‬ ‪• દેવભૂમિ દ્વારકા, ભાવનગર, કચ્છ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ કાર્યરત કરવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0