સેવા એજ સંગઠન આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી 4 જુલાઈ, 2020 ના રોજ સાંજે 4:30 કલાકે ભાજપા દ્વારા લોકડાઉન દરમિયાન કરવામાં આવેલા સેવાકીય કાર્યોની કરશે સમીક્ષા લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સેવા એજ સંગઠન

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી 4 જુલાઈ, 2020 ના રોજ સાંજે 4:30 કલાકે ભાજપા દ્વારા લોકડાઉન દરમિયાન કરવામાં આવેલા સેવાકીય કાર્યોની કરશે સમીક્ષા

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

સેવા એજ સંગઠન આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી 4 જુલાઈ, 2020 ના રોજ સાંજે 4:30 કલાકે ભાજપા દ્વારા લોકડાઉન દરમિયાન કરવામાં આવેલા સેવાકીય કાર્યોની કરશે સમીક્ષા લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0