કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોને મોદી સરકારની ભેટ: 👉 કેન્દ્રીય કેબિનેટે મોંઘવારી ભથ્થામાં 4% ના વધારાને મંજૂરી આપી 👉 આ વધારાનો લાભ 1.13 કરોડ લોકોને મળશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોને મોદી સરકારની ભેટ:

👉 કેન્દ્રીય કેબિનેટે મોંઘવારી ભથ્થામાં 4% ના વધારાને મંજૂરી આપી

👉 આ વધારાનો લાભ 1.13 કરોડ લોકોને મળશે

કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોને મોદી સરકારની ભેટ: 👉 કેન્દ્રીય કેબિનેટે મોંઘવારી ભથ્થામાં 4% ના વધારાને મંજૂરી આપી 👉 આ વધારાનો લાભ 1.13 કરોડ લોકોને મળશે

Let's Connect

sm2p0