જરૂરિયાતમંદ લોકોને સહારો પૂરો પાડી રહી છે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના ‬ ‪39.27 કરોડ લોકોને 19.63 લાખ મેટ્રિક ટન ખાદ્યાન્ન નું વિતરણ કરાયું ‬ ‪ઉજ્જવલા યોજનાના 2.66 કરોડ લાભાર્થીઓને મફત માં ગેસ સિલિન્ડર અપાયા‬ ‪EPFO ના 6.06 લાખ સભ્યોને 1954 કરોડ રૂપિયાની ઓનલાઇન નિકાસી નો લાભ મળ્યો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જરૂરિયાતમંદ લોકોને સહારો પૂરો પાડી રહી છે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના ‬

‪39.27 કરોડ લોકોને 19.63 લાખ મેટ્રિક ટન ખાદ્યાન્ન નું વિતરણ કરાયું ‬

‪ઉજ્જવલા યોજનાના 2.66 કરોડ લાભાર્થીઓને મફત માં ગેસ સિલિન્ડર અપાયા‬

‪EPFO ના 6.06 લાખ સભ્યોને 1954 કરોડ રૂપિયાની ઓનલાઇન નિકાસી નો લાભ મળ્યો

જરૂરિયાતમંદ લોકોને સહારો પૂરો પાડી રહી છે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના ‬ ‪39.27 કરોડ લોકોને 19.63 લાખ મેટ્રિક ટન ખાદ્યાન્ન નું વિતરણ કરાયું ‬ ‪ઉજ્જવલા યોજનાના 2.66 કરોડ લાભાર્થીઓને મફત માં ગેસ સિલિન્ડર અપાયા‬ ‪EPFO ના 6.06 લાખ સભ્યોને 1954 કરોડ રૂપિયાની ઓનલાઇન નિકાસી નો લાભ મળ્યો

Let's Connect

sm2p0