🚂 પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર 🚂 સમગ્ર દેશમાં ચલાવવામાં આવેલી 3,724 ટ્રેનો પૈકી સૌથી વધુ 971 ટ્રેનો દ્વારા પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને તેમના વતને પહોંચાડવામાં ગુજરાત અગ્રેસર

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

🚂 પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર

🚂 સમગ્ર દેશમાં ચલાવવામાં આવેલી 3,724 ટ્રેનો પૈકી સૌથી વધુ 971 ટ્રેનો દ્વારા પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને તેમના વતને પહોંચાડવામાં ગુજરાત અગ્રેસર

🚂 પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર 🚂 સમગ્ર દેશમાં ચલાવવામાં આવેલી 3,724 ટ્રેનો પૈકી સૌથી વધુ 971 ટ્રેનો દ્વારા પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને તેમના વતને પહોંચાડવામાં ગુજરાત અગ્રેસર

Let's Connect

sm2p0