• કલમ 370 દૂર થયા બાદ જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખનો થઇ રહ્યો છે કાયાકલ્પ • જમ્મુ-કાશ્મીરમાં મૂળ રહેઠાણ પ્રમાણપત્રના નિયમો ફરીથી સુનિશ્ચિત થયા • ઉડાન-4.0 યોજના હેઠળ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 11 અને લદ્દાખમાં 2 એરપોર્ટનો થશે વિકાસ

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

• કલમ 370 દૂર થયા બાદ જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખનો થઇ રહ્યો છે કાયાકલ્પ

• જમ્મુ-કાશ્મીરમાં મૂળ રહેઠાણ પ્રમાણપત્રના નિયમો ફરીથી સુનિશ્ચિત થયા

• ઉડાન-4.0 યોજના હેઠળ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 11 અને લદ્દાખમાં 2 એરપોર્ટનો થશે વિકાસ
#1YearOfModi2

• કલમ 370 દૂર થયા બાદ જમ્મુ-કાશ્મીર અને લદ્દાખનો થઇ રહ્યો છે કાયાકલ્પ • જમ્મુ-કાશ્મીરમાં મૂળ રહેઠાણ પ્રમાણપત્રના નિયમો ફરીથી સુનિશ્ચિત થયા • ઉડાન-4.0 યોજના હેઠળ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 11 અને લદ્દાખમાં 2 એરપોર્ટનો થશે વિકાસ #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0