સૌરાષ્ટ્રની જીવાદોરી સમાન સૌની યોજનાની વણથંભી આગેકૂચ: 👉 છેલ્લા બે વર્ષમાં 364.11મિલિયન ઘનમીટર પાણી આપવામાં આવ્યું 👉 આ યોજના પૂર્ણ થતા કુલ 8 લાખ એકરથી વધુ જમીનને સિંચાઈ સુવિધા મળતી થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સૌરાષ્ટ્રની જીવાદોરી સમાન સૌની યોજનાની વણથંભી આગેકૂચ:

👉 છેલ્લા બે વર્ષમાં 364.11મિલિયન ઘનમીટર પાણી આપવામાં આવ્યું

👉 આ યોજના પૂર્ણ થતા કુલ 8 લાખ એકરથી વધુ જમીનને સિંચાઈ સુવિધા મળતી થશે

સૌરાષ્ટ્રની જીવાદોરી સમાન સૌની યોજનાની વણથંભી આગેકૂચ: 👉 છેલ્લા બે વર્ષમાં 364.11મિલિયન ઘનમીટર પાણી આપવામાં આવ્યું 👉 આ યોજના પૂર્ણ થતા કુલ 8 લાખ એકરથી વધુ જમીનને સિંચાઈ સુવિધા મળતી થશે

Let's Connect

sm2p0