આત્મનિર્ભર ભારતની દિશામાં વધુ એક પગલું • માઇક્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ એંટરપ્રાઇઝને વેગ આપવા માટે યોજનાનો કરાયો શુભારંભ • આ યોજનાથી કુલ રૂ. 35,000 કરોડનું મૂડી રોકાણ થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આત્મનિર્ભર ભારતની દિશામાં વધુ એક પગલું

• માઇક્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ એંટરપ્રાઇઝને વેગ આપવા માટે યોજનાનો કરાયો શુભારંભ

• આ યોજનાથી કુલ રૂ. 35,000 કરોડનું મૂડી રોકાણ થશે

આત્મનિર્ભર ભારતની દિશામાં વધુ એક પગલું • માઇક્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ એંટરપ્રાઇઝને વેગ આપવા માટે યોજનાનો કરાયો શુભારંભ • આ યોજનાથી કુલ રૂ. 35,000 કરોડનું મૂડી રોકાણ થશે

Let's Connect

sm2p0