ગાંધીનગર ખાતે નવનિર્મિત બી-કક્ષાના 336 બહુમાળી આવાસો "વીર સાવરકર નગર"નું માસ્ક તેમજ સોશીયલ ડિસ્ટન્સીંગના પાલન સાથે લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે નવનિર્મિત બી-કક્ષાના 336 બહુમાળી આવાસો "વીર સાવરકર નગર"નું માસ્ક તેમજ સોશીયલ ડિસ્ટન્સીંગના પાલન સાથે લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

ગાંધીનગર ખાતે નવનિર્મિત બી-કક્ષાના 336 બહુમાળી આવાસો "વીર સાવરકર નગર"નું માસ્ક તેમજ સોશીયલ ડિસ્ટન્સીંગના પાલન સાથે લોકાર્પણ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0