રાજ્ય સરકારના માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર આજે બપોરે 3:30 કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રેસવાર્તા ને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્ય સરકારના માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર આજે બપોરે 3:30 કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રેસવાર્તા ને સંબોધશે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

રાજ્ય સરકારના માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર આજે બપોરે 3:30 કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી પ્રેસવાર્તા ને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0