ભાવનગર ખાતે શ્રી ભાવનગર લુહાર જ્ઞાતિ સમસ્ત આયોજીત 33માં સમૂહ લગ્નોત્સવમાં અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા તેમજ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત સ્વચ્છતા કાર્યમાં શ્રમદાન કર્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાવનગર ખાતે શ્રી ભાવનગર લુહાર જ્ઞાતિ સમસ્ત આયોજીત 33માં સમૂહ લગ્નોત્સવમાં અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા તેમજ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત સ્વચ્છતા કાર્યમાં શ્રમદાન કર્યું.

ભાવનગર ખાતે શ્રી ભાવનગર લુહાર જ્ઞાતિ સમસ્ત આયોજીત 33માં સમૂહ લગ્નોત્સવમાં અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા તેમજ સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત સ્વચ્છતા કાર્યમાં શ્રમદાન કર્યું.

Let's Connect

sm2p0