ગુજરાતમાં યોજાયેલ જીલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની પેટા ચૂંટણીમાં 33 માંથી 29 બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોને ભવ્ય વિજય અપાવવા બદલ સૌ નાગરિકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને સૌ કાર્યકર્તાઓને અભિનંદન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતમાં યોજાયેલ જીલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની પેટા ચૂંટણીમાં 33 માંથી 29 બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોને ભવ્ય વિજય અપાવવા બદલ સૌ નાગરિકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને સૌ કાર્યકર્તાઓને અભિનંદન

ગુજરાતમાં યોજાયેલ જીલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની પેટા ચૂંટણીમાં 33 માંથી 29 બેઠકો પર ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોને ભવ્ય વિજય અપાવવા બદલ સૌ નાગરિકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને સૌ કાર્યકર્તાઓને અભિનંદન

Let's Connect

sm2p0