31 માર્ચ 2021 સુધી TDS અને TCS દરોમાં 25 %નો ઘટાડો કરાયો જેનાથી સામાન્ય જનતાને 50,000 કરોડ રૂપિયાનો લાભ મળશે : નાણામંત્રી શ્રીમતિ નિર્મલા સીતારમન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

31 માર્ચ 2021 સુધી TDS અને TCS દરોમાં 25 %નો ઘટાડો કરાયો જેનાથી સામાન્ય જનતાને 50,000 કરોડ રૂપિયાનો લાભ મળશે : નાણામંત્રી શ્રીમતિ નિર્મલા સીતારમન

31 માર્ચ 2021 સુધી TDS અને TCS દરોમાં 25 %નો ઘટાડો કરાયો જેનાથી સામાન્ય જનતાને 50,000 કરોડ રૂપિયાનો લાભ મળશે : નાણામંત્રી શ્રીમતિ નિર્મલા સીતારમન

Let's Connect

sm2p0