માન.શ્રીપરષોત્તમભાઈ રૂપાલા તા 30/5/2016ને સવારે 11કલાકે વિધાનસભા ભવન રાજ્યસભા ના સંસદસભ્ય તરીકે નામાંકન પત્ર ભરશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન.શ્રીપરષોત્તમભાઈ રૂપાલા તા 30/5/2016ને સવારે 11કલાકે વિધાનસભા ભવન
રાજ્યસભા ના સંસદસભ્ય તરીકે નામાંકન પત્ર ભરશે

માન.શ્રીપરષોત્તમભાઈ રૂપાલા તા 30/5/2016ને સવારે 11કલાકે વિધાનસભા ભવન રાજ્યસભા ના સંસદસભ્ય તરીકે નામાંકન પત્ર ભરશે

Let's Connect

sm2p0