આવનારા દિવસોમાં ગુજરાત બનશે રિન્યુએબલ એનર્જીનું હબ: 👉 ગુજરાતમાં બિનપરંપરાગત ઊર્જાસ્ત્રોત ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં રૂ.30 હજાર કરોડનું પ્રત્યક્ષ રોકાણ થશે 👉 આ રોકાણથી ગુજરાતમાં નવી રોજગારીનું સર્જન થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આવનારા દિવસોમાં ગુજરાત બનશે રિન્યુએબલ એનર્જીનું હબ:

👉 ગુજરાતમાં બિનપરંપરાગત ઊર્જાસ્ત્રોત ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં રૂ.30 હજાર કરોડનું પ્રત્યક્ષ રોકાણ થશે

👉 આ રોકાણથી ગુજરાતમાં નવી રોજગારીનું સર્જન થશે

આવનારા દિવસોમાં ગુજરાત બનશે રિન્યુએબલ એનર્જીનું હબ: 👉 ગુજરાતમાં બિનપરંપરાગત ઊર્જાસ્ત્રોત ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં રૂ.30 હજાર કરોડનું પ્રત્યક્ષ રોકાણ થશે 👉 આ રોકાણથી ગુજરાતમાં નવી રોજગારીનું સર્જન થશે

Let's Connect

sm2p0