પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આગામી 30 મે ના રોજ મોદી સરકાર 2.0 નું 1 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે ભાજપા સરકાર દ્વારા થયેલા અભૂતપૂર્વ જનહિત અને ગૌરવપૂર્ણ કાર્યો મીડિયા દ્વારા જન-જન સુધી પહોંચાડવા માટે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રદેશ મીડિયા-ડિબેટ ટીમની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ અને પ્રદેશ મીડિયા સેલના ઇન્ચાર્જ શ્રી પ્રશાંતભાઈ વાળા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આગામી 30 મે ના રોજ મોદી સરકાર 2.0 નું 1 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે ભાજપા સરકાર દ્વારા થયેલા અભૂતપૂર્વ જનહિત અને ગૌરવપૂર્ણ કાર્યો મીડિયા દ્વારા જન-જન સુધી પહોંચાડવા માટે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રદેશ મીડિયા-ડિબેટ ટીમની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ અને પ્રદેશ મીડિયા સેલના ઇન્ચાર્જ શ્રી પ્રશાંતભાઈ વાળા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની અધ્યક્ષતામાં તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આગામી 30 મે ના રોજ મોદી સરકાર 2.0 નું 1 વર્ષ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યું છે ત્યારે ભાજપા સરકાર દ્વારા થયેલા અભૂતપૂર્વ જનહિત અને ગૌરવપૂર્ણ કાર્યો મીડિયા દ્વારા જન-જન સુધી પહોંચાડવા માટે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રદેશ મીડિયા-ડિબેટ ટીમની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકમાં પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ અને પ્રદેશ મીડિયા સેલના ઇન્ચાર્જ શ્રી પ્રશાંતભાઈ વાળા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0