દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના નેતા મણીશંકર ઐયરના ઘરે પાકિસ્તાનના હાઈ કમિશનર, પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વિદેશમંત્રી, ભારતના ભૂતપૂર્વ ઉપ રાષ્ટ્રપતિ હમીદ અન્સારી અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહનસિંહની 3 કલાક સુધી મિટીંગ ચાલી અને બીજા જ દિવસે મણીશંકરે મોદીને નીચ કહ્યા

GujaratWithNaMo

દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના નેતા મણીશંકર ઐયરના ઘરે પાકિસ્તાનના હાઈ કમિશનર, પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વિદેશમંત્રી, ભારતના ભૂતપૂર્વ ઉપ રાષ્ટ્રપતિ હમીદ અન્સારી અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહનસિંહની 3 કલાક સુધી મિટીંગ ચાલી અને બીજા જ દિવસે મણીશંકરે મોદીને નીચ કહ્યા #GujaratWithNaMo

દિલ્હીમાં કોંગ્રેસના નેતા મણીશંકર ઐયરના ઘરે પાકિસ્તાનના હાઈ કમિશનર, પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ વિદેશમંત્રી, ભારતના ભૂતપૂર્વ ઉપ રાષ્ટ્રપતિ હમીદ અન્સારી અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહનસિંહની 3 કલાક સુધી મિટીંગ ચાલી અને બીજા જ દિવસે મણીશંકરે મોદીને નીચ કહ્યા #GujaratWithNaMo

Let's Connect

sm2p0