કોરોના સંકટ દરમિયાન ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશ ના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા સેવાકીય કાર્યોની સંકલિત ઈ-બુક નું લોકાર્પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના વરદહસ્તે આવતીકાલે બપોરે 3 કલાકે થશે લાઈવ નિહાળો: • BJP Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના સંકટ દરમિયાન ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશ ના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા સેવાકીય કાર્યોની સંકલિત ઈ-બુક નું લોકાર્પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના વરદહસ્તે આવતીકાલે બપોરે 3 કલાકે થશે

લાઈવ નિહાળો:

• BJP Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

કોરોના સંકટ દરમિયાન ભાજપા ગુજરાત પ્રદેશ ના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા સેવાકીય કાર્યોની સંકલિત ઈ-બુક નું લોકાર્પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ અને માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના વરદહસ્તે આવતીકાલે બપોરે 3 કલાકે થશે લાઈવ નિહાળો: • BJP Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0