પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના તા. 3 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવાર ના રોજ ઉત્તર ગુજરાતમાં આયોજિત પ્રવાસની માહિતી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના તા. 3 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવાર ના રોજ ઉત્તર ગુજરાતમાં આયોજિત પ્રવાસની માહિતી

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ના તા. 3 સપ્ટેમ્બર, ગુરુવાર ના રોજ ઉત્તર ગુજરાતમાં આયોજિત પ્રવાસની માહિતી

Let's Connect

sm2p0