એક સમય હતો જ્યારે ભારત વેન્ટિલેટર્સ માટે પણ બીજા દેશો પર નિર્ભર હતો. આજે ભારતમાં વાર્ષિક 3 લાખ વેન્ટિલેટર્સ બનાવવાની ઉત્પાદક ક્ષમતા વિકસિત થઈ ચૂકી છે. આ દરમિયાન મેડિકલ ઑક્સીજન સિલિન્ડર્સના ઉત્પાદનમાં પણ ઘણી વૃદ્ધિ કરવામાં આવી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

એક સમય હતો જ્યારે ભારત વેન્ટિલેટર્સ માટે પણ બીજા દેશો પર નિર્ભર હતો. આજે ભારતમાં વાર્ષિક 3 લાખ વેન્ટિલેટર્સ બનાવવાની ઉત્પાદક ક્ષમતા વિકસિત થઈ ચૂકી છે. આ દરમિયાન મેડિકલ ઑક્સીજન સિલિન્ડર્સના ઉત્પાદનમાં પણ ઘણી વૃદ્ધિ કરવામાં આવી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી

એક સમય હતો જ્યારે ભારત વેન્ટિલેટર્સ માટે પણ બીજા દેશો પર નિર્ભર હતો. આજે ભારતમાં વાર્ષિક 3 લાખ વેન્ટિલેટર્સ બનાવવાની ઉત્પાદક ક્ષમતા વિકસિત થઈ ચૂકી છે. આ દરમિયાન મેડિકલ ઑક્સીજન સિલિન્ડર્સના ઉત્પાદનમાં પણ ઘણી વૃદ્ધિ કરવામાં આવી છે. : પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી

Let's Connect

sm2p0