ગુજરાતના મહાનગરોમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર અને માળખાકીય સુવિધા વૃદ્ધિ માટે કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 મહાનગરોમાં સુઆયોજીત વિકાસ ત્વરિત અને પારદર્શી ઢબે કરવાના અભિગમથી વધુ 3 પ્રિલિમિનરી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમને મંજૂરી અપાઈ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતના મહાનગરોમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર અને માળખાકીય સુવિધા વૃદ્ધિ માટે કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર

👉 મહાનગરોમાં સુઆયોજીત વિકાસ ત્વરિત અને પારદર્શી ઢબે કરવાના અભિગમથી વધુ 3 પ્રિલિમિનરી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમને મંજૂરી અપાઈ

ગુજરાતના મહાનગરોમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર અને માળખાકીય સુવિધા વૃદ્ધિ માટે કટિબદ્ધ રૂપાણી સરકાર 👉 મહાનગરોમાં સુઆયોજીત વિકાસ ત્વરિત અને પારદર્શી ઢબે કરવાના અભિગમથી વધુ 3 પ્રિલિમિનરી ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમને મંજૂરી અપાઈ

Let's Connect

sm2p0