કોરોના વાયરસની સ્થિતિ વચ્ચે મોદી સરકારે દેશવાસીઓને આપી મોટી રાહત ‬ ‪👉 3 મહિના સુધી કોઈપણ ATMમાંથી પૈસા ઉપાડવા પર નહિ લાગે વધારાનો ચાર્જ ‬ ‪👉 3 મહિના માટે બેંક ખાતામાં લઘુત્તમ બેલેન્સ મર્યાદા હટાવાઈ ‬ ‪👉 ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પરનો ચાર્જ ઘટાડવાનો નિર્ણય‬ ‪

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસની સ્થિતિ વચ્ચે મોદી સરકારે દેશવાસીઓને આપી મોટી રાહત ‬

‪👉 3 મહિના સુધી કોઈપણ ATMમાંથી પૈસા ઉપાડવા પર નહિ લાગે વધારાનો ચાર્જ ‬

‪👉 3 મહિના માટે બેંક ખાતામાં લઘુત્તમ બેલેન્સ મર્યાદા હટાવાઈ ‬

‪👉 ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પરનો ચાર્જ ઘટાડવાનો નિર્ણય‬
‪#IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસની સ્થિતિ વચ્ચે મોદી સરકારે દેશવાસીઓને આપી મોટી રાહત ‬ ‪👉 3 મહિના સુધી કોઈપણ ATMમાંથી પૈસા ઉપાડવા પર નહિ લાગે વધારાનો ચાર્જ ‬ ‪👉 3 મહિના માટે બેંક ખાતામાં લઘુત્તમ બેલેન્સ મર્યાદા હટાવાઈ ‬ ‪👉 ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન પરનો ચાર્જ ઘટાડવાનો નિર્ણય‬ ‪#IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0