ગુજરાત ભાજપના લોકપ્રિય અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને એમના પ્રખર, પ્રેરક તથા પ્રભાવી સફળ 3 વર્ષના કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.

3YearsOfJituVaghani

ગુજરાત ભાજપના લોકપ્રિય અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને એમના પ્રખર, પ્રેરક તથા પ્રભાવી સફળ 3 વર્ષના કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.

#3YearsOfJituVaghani

ગુજરાત ભાજપના લોકપ્રિય અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણીને એમના પ્રખર, પ્રેરક તથા પ્રભાવી સફળ 3 વર્ષના કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. #3YearsOfJituVaghani

Let's Connect

sm2p0