માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના તા.: 29/02/2020, શનિવાર ના રોજ આયોજિત કાર્યક્રમો લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના તા.: 29/02/2020, શનિવાર ના રોજ આયોજિત કાર્યક્રમો

લાઈવ નિહાળો:
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના તા.: 29/02/2020, શનિવાર ના રોજ આયોજિત કાર્યક્રમો લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0