ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી નિહાળો વિભિન્ન રાષ્ટ્રવાદી વિષયો પર સંવાદ શ્રુંખલા અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી નું આપણી કાર્યપધ્ધતિ પર વ્યાખ્યાન તા.: 29 એપ્રિલ, 2020, બુધવાર સમય: બપોરે 1 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી નિહાળો વિભિન્ન રાષ્ટ્રવાદી વિષયો પર સંવાદ શ્રુંખલા અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી નું આપણી કાર્યપધ્ધતિ પર વ્યાખ્યાન

તા.: 29 એપ્રિલ, 2020, બુધવાર
સમય: બપોરે 1 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

ફેસબુક લાઈવ ના માધ્યમથી નિહાળો વિભિન્ન રાષ્ટ્રવાદી વિષયો પર સંવાદ શ્રુંખલા અંતર્ગત રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી નું આપણી કાર્યપધ્ધતિ પર વ્યાખ્યાન તા.: 29 એપ્રિલ, 2020, બુધવાર સમય: બપોરે 1 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0