🚂 પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર 🚂 27, મે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં 953 ટ્રેન દ્વારા 13.84 લાખથી વધુ શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

🚂 પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર

🚂 27, મે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં 953 ટ્રેન દ્વારા 13.84 લાખથી વધુ શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા

🚂 પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર 🚂 27, મે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં 953 ટ્રેન દ્વારા 13.84 લાખથી વધુ શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા

Let's Connect

sm2p0