પ્રથમ વખત નર્મદા ડેમના 26 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા, ત્યારે આ ઐતિહાસિક ક્ષણે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patelએ નર્મદાના નીરનાં વધામણાં કર્યા તે સમયની યાદગાર ક્ષણો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રથમ વખત નર્મદા ડેમના 26 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા, ત્યારે આ ઐતિહાસિક ક્ષણે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patelએ નર્મદાના નીરનાં વધામણાં કર્યા તે સમયની યાદગાર ક્ષણો.

પ્રથમ વખત નર્મદા ડેમના 26 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા, ત્યારે આ ઐતિહાસિક ક્ષણે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patelએ નર્મદાના નીરનાં વધામણાં કર્યા તે સમયની યાદગાર ક્ષણો.

Let's Connect

sm2p0