કોરોના દરમિયાન લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં ઘરે રહીને પરિવારજનો સાથે નિહાળીએ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી નો 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ 26 એપ્રિલ, 2020 ના રોજ સવારે 11:00 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

MannKiBaat

BJP | BJP Gujarat,  MannKiBaat

કોરોના દરમિયાન લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં ઘરે રહીને પરિવારજનો સાથે નિહાળીએ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી નો 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ 26 એપ્રિલ, 2020 ના રોજ સવારે 11:00 કલાકે

#MannKiBaat

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

કોરોના દરમિયાન લોકડાઉનની પરિસ્થિતિમાં ઘરે રહીને પરિવારજનો સાથે નિહાળીએ પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી નો 'મન કી બાત' કાર્યક્રમ 26 એપ્રિલ, 2020 ના રોજ સવારે 11:00 કલાકે #MannKiBaat લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0