३.2.5 લાખ સુધીની વાર્ષિક આવક ધરાવતા દરેક ગરીબ તેમજ મધ્યમવર્ગના પરિવારને સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ પૂરી પાડતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

३.2.5 લાખ સુધીની વાર્ષિક આવક ધરાવતા દરેક ગરીબ તેમજ મધ્યમવર્ગના પરિવારને સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ પૂરી પાડતી ભાજપ સરકાર.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

३.2.5 લાખ સુધીની વાર્ષિક આવક ધરાવતા દરેક ગરીબ તેમજ મધ્યમવર્ગના પરિવારને સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ પૂરી પાડતી ભાજપ સરકાર. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0