નિહાળો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત ‘નમસ્તે ટ્રમ્પ’ કાર્યક્રમ તા.: 24/02/2020, સોમવાર સમય: સવારે 11 કલાકેથી સ્થળ: મોટેરા સ્ટેડિયમ, અમદાવાદ લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

NamasteTrump

BJP | BJP Gujarat,  NamasteTrump

નિહાળો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત ‘નમસ્તે ટ્રમ્પ’ કાર્યક્રમ

તા.: 24/02/2020, સોમવાર
સમય: સવારે 11 કલાકેથી
સ્થળ: મોટેરા સ્ટેડિયમ, અમદાવાદ

#NamasteTrump

લાઈવ નિહાળો:
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ શ્રી ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત ‘નમસ્તે ટ્રમ્પ’ કાર્યક્રમ તા.: 24/02/2020, સોમવાર સમય: સવારે 11 કલાકેથી સ્થળ: મોટેરા સ્ટેડિયમ, અમદાવાદ #NamasteTrump લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0