રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર ✔️ રાજ્યમાં પહેલીવાર છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયેલા કોરોનાના કેસો કરતા ડિસ્ચાર્જ થયેલા દર્દીઓની સંખ્યા વધારે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર

✔️ રાજ્યમાં પહેલીવાર છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયેલા કોરોનાના કેસો કરતા ડિસ્ચાર્જ થયેલા દર્દીઓની સંખ્યા વધારે
#GujaratFightsCovid19

રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર ✔️ રાજ્યમાં પહેલીવાર છેલ્લા 24 કલાકમાં નોંધાયેલા કોરોનાના કેસો કરતા ડિસ્ચાર્જ થયેલા દર્દીઓની સંખ્યા વધારે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0