નિહાળો પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલને ઝી 24 કલાક ના શીર્ષ સંવાદ કાર્યક્રમમાં આજે રાત્રે 8:55 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલને ઝી 24 કલાક ના શીર્ષ સંવાદ કાર્યક્રમમાં આજે રાત્રે 8:55 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલને ઝી 24 કલાક ના શીર્ષ સંવાદ કાર્યક્રમમાં આજે રાત્રે 8:55 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0