પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર 🚂 24, મે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં ગુજરાતમાંથી 839 સ્પેશિયલ ટ્રેન મારફતે 12.28 લાખ પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા 🚂 આજે વધુ 43 સ્પેશયલ ટ્રેન મારફતે 68 હજાર પરપ્રાંતિય શ્રમિકો તેમના વતન રાજ્ય જવા રવાના થશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર

🚂 24, મે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં ગુજરાતમાંથી 839 સ્પેશિયલ ટ્રેન મારફતે 12.28 લાખ પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા

🚂 આજે વધુ 43 સ્પેશયલ ટ્રેન મારફતે 68 હજાર પરપ્રાંતિય શ્રમિકો તેમના વતન રાજ્ય જવા રવાના થશે

પરપ્રાંતીય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડવાની વ્યવસ્થાઓ સુવ્યવસ્થિત ઢબે પાર પાડી રહી છે રૂપાણી સરકાર 🚂 24, મે મધ્યરાત્રિ સુધીમાં ગુજરાતમાંથી 839 સ્પેશિયલ ટ્રેન મારફતે 12.28 લાખ પરપ્રાંતિય શ્રમિકોને તેમના વતન રાજ્ય પહોંચાડાયા 🚂 આજે વધુ 43 સ્પેશયલ ટ્રેન મારફતે 68 હજાર પરપ્રાંતિય શ્રમિકો તેમના વતન રાજ્ય જવા રવાના થશે

Let's Connect

sm2p0