પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજી ના સ્વાગત કાર્યક્રમમાં સુરત ખાતે યોજાશે કાર રેલી તારીખ: 24 જુલાઈ, 2020 - શુક્રવાર સમય: બપોરે 12 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજી ના સ્વાગત કાર્યક્રમમાં સુરત ખાતે યોજાશે કાર રેલી

તારીખ: 24 જુલાઈ, 2020 - શુક્રવાર
સમય: બપોરે 12 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલજી ના સ્વાગત કાર્યક્રમમાં સુરત ખાતે યોજાશે કાર રેલી તારીખ: 24 જુલાઈ, 2020 - શુક્રવાર સમય: બપોરે 12 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0