પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 24 એપ્રિલ રાષ્ટ્રીય પંચાયતી રાજ દિવસ ના અવસરે સવારે 11 કલાકે દેશભરના તમામ સરપંચો સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરશે અને e-Gram Swaraj પોર્ટલ, મોબાઈલ એપ અને સ્વામિત્વ યોજનાનો શુભારંભ કરાવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 24 એપ્રિલ રાષ્ટ્રીય પંચાયતી રાજ દિવસ ના અવસરે સવારે 11 કલાકે દેશભરના તમામ સરપંચો સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરશે અને e-Gram Swaraj પોર્ટલ, મોબાઈલ એપ અને સ્વામિત્વ યોજનાનો શુભારંભ કરાવશે.

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી 24 એપ્રિલ રાષ્ટ્રીય પંચાયતી રાજ દિવસ ના અવસરે સવારે 11 કલાકે દેશભરના તમામ સરપંચો સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી સંવાદ કરશે અને e-Gram Swaraj પોર્ટલ, મોબાઈલ એપ અને સ્વામિત્વ યોજનાનો શુભારંભ કરાવશે.

Let's Connect

sm2p0