22 મે, શુક્રવારના દિવસે આપણે સૌ આપણા વડીલો દાદા-દાદી, માતા-પિતા સાથે સેલ્ફી લઇને સાથે સોશિયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરી વડીલોનું સન્માન આદર કરીએ.

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

22 મે, શુક્રવારના દિવસે આપણે સૌ આપણા વડીલો દાદા-દાદી, માતા-પિતા સાથે સેલ્ફી લઇને #HuPanCoronaWarrior સાથે સોશિયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરી વડીલોનું સન્માન આદર કરીએ.

22 મે, શુક્રવારના દિવસે આપણે સૌ આપણા વડીલો દાદા-દાદી, માતા-પિતા સાથે સેલ્ફી લઇને #HuPanCoronaWarrior સાથે સોશિયલ મીડીયા પ્લેટફોર્મ પર પોસ્ટ કરી વડીલોનું સન્માન આદર કરીએ.

Let's Connect

sm2p0