નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત પ્રસિદ્ધ કટાર લેખક શ્રી ગુણવંત શાહ નું સંબોધન તા.: 22 મે, 2020 - શુક્રવાર સમય : સાંજે 6 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • BJP Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત પ્રસિદ્ધ કટાર લેખક શ્રી ગુણવંત શાહ નું સંબોધન

તા.: 22 મે, 2020 - શુક્રવાર
સમય : સાંજે 6 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :
• BJP Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત પ્રસિદ્ધ કટાર લેખક શ્રી ગુણવંત શાહ નું સંબોધન તા.: 22 મે, 2020 - શુક્રવાર સમય : સાંજે 6 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • BJP Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0